ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΕ

ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ

ΑΦΜ : 997673360

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ